DTX je turbo zabavni kanal koji je ekstra privlačan muškarcima. Vodi gledaoce u svet u kojem vladaju brzina, adrenalin i esktremi.

  • Šta nas izdvaja

    DTX je klub za sve one koji se smatraju muškarcem.

  • Šta gledaoci dobijaju

    DTX govori o svemu onome što je ekstra. Mi smo veći, smeliji, brži, glasniji. Kanal koji je namenjen mladim muškarcima koji ne shvataju život suviše ozbiljno.

  • Ciljne grupe

    Muškarci 18-45